Hakkepuidu tootmine

Raja KT kogemustepagas  metsamajandamisel, puiduhakke tootmisel ja transpordil on väga lai. Ettevõttel on üle Eesti üheksa ladu, tagamaks puiduhakkega varustamise kindlus ka kõige keerukamates ja ekstreemsemates tingimustes.

Teostame
- metsamaterjali ülestöötamist
- kraavide ja põldude puhastamine võsast
- metsamaterjali transport
- puiduhakke tootmist
- puiduhakke transporti