Pakalpojumi

RAJA K.T. uzņēmumam ir liela pieredze mežu apsaimniekošanā, kokmateriālu sagatavošanā un koksnes šķeldas ražošanā. Rīcībā esošie 9 šķeldas glabāšanas laukumi nodrošina stabilu koksnes šķeldas piegādi jebkuros laika apstākļos.

Mēs piedāvājam:
 • Kokmateriālu pārstrādi
 • Lauksaimniecības zemju un meliorācijas grāvju apauguma tīrīšanu
 • Kokmateriālu transportu
 • Koksnes šķeldas ražošanu
 • Koksnes šķeldas transportēšanu
Mēs pērkam:
 • Cirsmas
 • Jebkāda veida koku apaugumu
 • Zaru kaudzes
 • Zāģskaidas un atgriezumus
 • Koksnes šķeldu
 • Malku

Par pašreizējo pakalpojumu un iepirkumu cenām zvanīt EE +372 5038166 vai LV +371 27706332